Linker 3

Informasjon om Norge og norske forhold
Information about Norway and other Norwegian matters

Her skal en forsøke å legge opp til noen adresser og annet stoff som kan være av generell interess om Norge og norske forhold.
Here we will try to give some links to information that are not directly of genealogical subject, but other subject that migt be of interest for other people

Gå til / Go to Genealogiske ressurser located to Norwegian (Linket fra DIS-Norge)