Linker 6

Kart / Maps

Kart som starter med Norge og slutter med verdenskart.
This list of maps starts with the most common for Norway and end with the rest of the world

Gå til / Go to Genealogiske ressurser located to Norwegian (Linket fra DIS-Norge)

http://www.nytimes.com/interactive/2009/03/10/us/20090310-immigration-explorer.html?hp

Immigration explorer Interaktivt kart for å se antall utenlandsfødte i USA. Velg nasjonalitet, og se. Fra New York Times

Utenfor Norge / outside Norway