Mine Linker

Mine linker / My Links

Nyttige linker i Norge og utlandet / Useful links in Norway and abroad

Norsk

English

Hvis du vil bidra med noe som kan være dine medmennesker til glede, besøk de to siden nedenfor.
If you would like to help your fellow human beeing, do visit the pages listed just under.

Nyttige linker i Norge / Useful links in Norway

 • DIS Norge
  The Norwegian Genealogy Computer Interest Group – A common forum for anyone interested in using computers as a tool in genealogical research in Norway. From the homepage there are lots of link to Norwegian sources and other sources for interest for search in Norwegian relatives in Norway and abroad
 • DIS-Oslo/Akershus
 • DIS-Oslo/Akershus – møter
 • Norske folketellinger, manntall, skattelister m.m.
  Norwegian census, taxlist etc. registrated by official institution

  Denne linken dekker folketellinger, manntall etc, men vil til å begynne med starte med selve folketellingene. Her finnes også forbindelser til Digitalarkivet, Digitalpensjonatet Har også linker til hjelpekilder for bedre forståelse av linkene.
  This link will guide you to all Norwegian Censuses, Tax lists, Military rolls, Emigrants, Probate registers, Fire assesment registers, Citizenship, Digital Archiv, The Digital Inn and other sources. there are also included links to sources that will give help in understanding the Norwegian sources.
 • Kirkebøker, skifter, etc.
  Registration of official sources, census, church books, etc all around Norway

  Mange offentlige kilder er ikke, til tross for en omfattende jobb, enda ikke registrer. Mange enkeltpersoner og grupper som bl.a. arbeider med sine egne slekter har følt et behov for å registrere disse primærkilene.
  This link will guide you to separate page with information concerning registration of official sources, Church registers, A great job is done by people Norway around to registrate information that still are not done in a effort to help themselves and other with this hobby.
 • Søkbare genealogiressurser
  Searchable genealogical resources (Linket fra DIS-Norge)

  Denne linken vil dekke en del av de søkbare sidene hos DIS-Norge.
  This link will guide you to separate pages supported by DIS-Norge
 • Sources / Kilder 1500 – 1900
  A very good site with a lot of links to sources all around Norway for a period of 1500-1900. Even not-searchable sources are listed. This site is updated all the time.
  Denne databasen er en start på å kartlegge hvilke kilder vi som slektsforskere har tilgjengelige, og etterhvert gjøre disse tilgjengelige via Internett.
  Sidene er hele tiden under utvikling Informasjon om kilderegistret
 • Norsk Slektshistorisk Forening (NSF)
  Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er Norges eldste riksdekkende forening for slektsforskere – grunnlagt 1926 og i dag med et medlemstall på rundt 1600 i inn- og utland
 • RHD – Registreringssentralen for historiske data
  NHDC – The Norwegian Historical Data Centre University of Tromsø
  The Norwegian Historical Data Centre (NHDC) is a national institution under the Faculty of Social Science at the University of Tromsø (UiTø). Our main aim is to computerize the Norwegian censuses 1865 onwards together with the parish registers and other sources from the 18th and 19th centuries

  • Diverse kirkebøker fra Arkiverket
   Kirkeboker for hele eller deler av Bergen, Sogn og Fjordane Kyrkjebøker frå Sogn og Fjordane for bare nokon delar, Vestlandet elles Austlandet, Kirkebøker fra Sande, Andre stader
   Churchbooks for whole or partly of Bergen, Church records from Sogn og Fjordane for only some parts, The West Coast, The Eastern Part of the Country, Church books from Sande, Other places
 • Court proceedings and protocols / Tingbøker
  As part of the Documentation Project, the Court Protocol Project conducted by the Department of History at the University of Oslo has converted a number of volumes of court records from the 1600s and 1700s to digital format. The records have been made available through the Project for Net Based Postgraduate Degrees, History. The protocols are records of court proceedings at the lowest courts, where a public registrar or a notary public presided as judge. Judicial practice, moral attitudes, gender roles, power structures and the local way of life are among the topics which these records allow us to study. For more information, History
  Tingbøkene refererer de rettslige forhandlingene som fant sted ved domstolen, og gir oss tildels frodige beskrivelser av folks levevis. Her finnes gjeldtvister og nabokrangler, brutte ekteskapsløfter og alvorlige kriminelle tildragelser. Protokollene er nedtegnet under rettsmøtene, og bærer ofte preg av å være skrevet i høyt tempo. Håndskriften er gotisk og skiller seg fra både moderne håndskrift og gotiske trykte bokstaver. Dessuten er språkføringa er uvant; preget av dansk og til dels tysk kansellispråk. Tekstene inneholder mange merkelige tegn og forkortelser. Kildeserien er derfor vanskelig tilgjengelig, og dette er nok grunnen til at de i så liten grad har vært utnyttet. For mer informasjon Historie
 • Riksarkivet
  The National Archives covering the central administrative institutions
  Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv., i tillegg til Høyesterett. the National Archives
  The Norwegian State Archives System (Arkivverket) consists of the National Archives (Riksarkivet), covering the central administrative institutions, and eight regional state archives (statsarkiv), covering the local branches of the state administration.
  In the National Archives there are archives back to the Middle Ages and from the union with Denmark up to 1814. The newer archives come from ministries and other central administrative offices, as well as the Supreme High Court. In the regional state archives there are archives from vicars, judges etc. Such documents may be church books, probate records and mortgage registers.
 • Dokumentasjonsprosjektet (Norwegian)
  Dokumentasjonsprosjektet (English)
  Dokumentasjonsprosjektet var et samarbeid mellom de humanistiske miljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø. Formålet med prosjektet har vært å ta i bruk moderne datateknikk i en rekke av universitetenes samlinger over språk og kultur i Norge. Informasjonen som ligger spredt i ulike arkiver og samlinger – i manuskripter, kataloger, hefter, bøker eller på arkivkort – skulle gjøres elektronisk tilgjengelig. Prosjektet ble avsluttet 31.12.97.
  Drift og viderutvikling av databasene skjer ved en videreføring av en liten del av prosjektorganisasjonen. Det vil i tiden fremover stadig bli lagt ut mer data på nettet. Noe av arkivmaterialet vil imidlertid kreve tillatelse for bruk fra fagenheten; kontaktpersoner oppgis under det enkelte fagområde / database.
  At the four Universities in Norway there are many museums and collections that contain information on a wide range of aspects of Norwegian language and culture. The Viking Ship Museum at Bygdøy, Oslo, and the historical museums and the museums of natural history in Bergen, Oslo, Trondheim, and Tromsø are well-known. However, there are other, less well-known collections that are comprehensive and important. Some of these are: Norsk Folkeminnesamling (the Norwegian Collection of Folklore), Norsk folkemusikksamling (the Norwegian Collection of Folk Music), Myntkabinettet (the Collection of Coins and Medals), Runearkivet (The Runes Archives), and large collections of place names and other aspects of the Norwegian language.
  The links in bold will take you to information in English, whereas links in plain text will take you to the archives, which in general are in Norwegian.

 • Diplomatarium Norvegicum på norsk
  Hjelp for Diplomatarium Norvegicum på norsk
  I denne versjonen er det mulig å søke i bind I-XXI (1-21) av det trykte Diplomatarium Norvegicum. Hele verket består av 22 bind med noe i overkant av 20 000 brev fra norsk middelalder. Bind I-XXI inneholder om lag 18 000 brev fra perioden 1050 til 1590. Se Et ikke ferdig hjelpesystem for flere detaljer og advarsler
  Diplomatarium Norvegicum in English
  Help for Diplomatarium Norvegicum in English
  The printed edition consists of 22 volumes of printed transcripts of medieval diplomas concerning Norway in the middle ages.
  Diplomatarium Norvegicum is a collection of old diplomas/letters/documents from medieval times (ca. 1050 – 1590) related to Norway. Most of them are written in old Norse, Danish, Latin, and German. Some are in English, French, Swedish and Dutch.
 • Norwegian Kirkebøker – Parish Records by (John Follesdal )
  Kirkebøker (Parish registers) are one of the most important primary sources for Norwegian genealogy research. In each parish the priest would maintain such a register, entering information about births, baptisms, confirmations, weddings, funerals, etc. Since 1812 these registers have also included information about people who moved into, as well as out of, a parish
 • Gruppering av kirkebøkene
 • Gravsteder i Norge
  Cemetary in Norway
 • The oldest church registers in Norwegian parishes
  Source: «Kjenn din slekt» (‘Know your ancestry’) by C.S. Schilbred. Translation and corrections by Johan I. Borgos
 • Norwegian Merchant Marine and Ships
 • Sjømennenes minnehall i Stavern 
  er vårt nasjonale minnesmerke over norske sjøfolk i handelsflåten som omkom i krigshandling under to verdenskriger. Minnehallen er bygd som en pyramide på en fjelltopp ytterst mot Skagerrak og ble innviet av kong Haakon VII 1. august 1926.

 

Emigrasjon – Imigrasjon      1


 • Landslaget for Lokal- og Privatarkiv / Federation of Lacal and Private Archives
 • Local History in Norway
  The Norwegian website lokalhistorie.no addresses itself to everyone interested in local history, both on a professional basis and as a leisure time activity. This website has been produced and is edited by Norsk lokalhistorisk institutt (The Norwegian Institute of Local History). Some parts of the contents have been made i cooperation with other institutions and organizations.
 • Landslaget for lokalhistorie – Historielag m.m.
  National Union of Local and Private Archives
 • Generelt søk i universitetsbiblioteket
  BIBSYS er biblioteksystemet for bibliotekene på alle universitetene, Nasjonalbiblioteket og en rekke høgskoler og fagbibliotek i Norge. Link til BIBLIOFIL, NORBASE, UBO, LIBRIS, DANBIB, ALIS, OPAC97, COPAC, Pica, LC, OCLC, GABRIEL, webCATS, Library of congress m.m.
  BIBSYS is a shared library system for all Norwegian University Libraries, the National Library and a number of research libraries. The BIBSYS database contains information about books, series, journals etc. that held by these libraries (5.4 million copies)


 

Local History literature (also including correction) / Bygdebøker mm (inkludert rettelser)    2

 • Local History literature (also including correction )
  Bygdebøker mm (inkludert rettelser) 

  Denne linken vil lede til oversikt over aktuelle linker med stoff om bygdebøker og annen litteratur knyttet til forfatede kilder. I den grad det også er kjent vil også linker til korrigeringer for bygdebøker og andre kilder legges frem
  This link will gide you to separate page with information about Local Norwegiand literature. It will also include correction to the same books as far as the information is ont he net. As always some information is in English and some in Norwegian

 

Fakta om Norge / Facts about Norway    3

 • Fakta om Norge og annet stoff av interesse
  Facts about Norway and other subject of interes

  Denne linken vil lede til oversikt over aktuelle linker med stoff om norske forhold, inklusive aviser på Engelsk og norsk Her finnes også referanse til billedarkiver og annet som kan være til hjelp.
  This link will gide you to separate page with information about Norway and daily Norway and other subjct of interest sas national customs, photo newspaper. As always some information is in English and some in Norwegian

Oversettelser / Translators      4

 • Oversettelsesprogram – ordlister
  Translators and dictionary

  Denne linken vil lede til oversikt over de mest aktuelle programmer eller adresser som kan brukes for oversettelse mellom norsk og Engelsk. I tillegg vil det også søkes laget lister til aktuell ordbøker.
  This link will gide you to separate page with information programs for translating language, first of all it is between Norwegian and English. Additional it is olso link to some actual dictionaly and wordlist
 

Kalender – datoprogram
Calendary – Dateprogram   5

 • Programmer for datokalkulering
  Programs for datecalculation

  Denne linken vil lede til oversikt over de mest aktuelle programmer eller adresser for kalkulering av datoer. Alle kjenner til problemer vedrørende kikelige høytider og overgang mellom juliansk og gregoriansk tidsregning
  This link will gide you to information about programs for datecalculation. We all know the problem we have with different way of giving the date and also the problem conserning change between Julian and Gregorian

 

Programmer   7

 • Slektsprogram i Norge og andre nyttige program
  Genealogy program in Norway and some other usefull programs

  Denne linken vil lede til oversikt over de mest aktuelle programmer som brukes til slektsgransking i Norge Det er ikke bare direkte slektsprogram, men også andre programmer som kan være til hjelp. Her vil også noen genealogiske termer være omtalt
  This link will gide you to separate page with information about programs used in Norway. Does also include som Useful Genealogical terms It is not only Gen.program but also other programs that might be for some help

Slektsforskning og fakta i Norden
Genealogy and facts in the Nordic countries

 

Nyttige linker i USA og Canada


 

Nyttige linker i Europa / Useful links in Europe

 • Europa og Norge (Linket fra DIS-Norge)
  Europe and Norway

  Kontakt mellom Norge og Europa har vært en tradisjon i mange 1000 år. Det vil derfor være naturlig å også ha en liten oversikt over noen av de nærmeste Europeiske ressurser. (De Skandinaviske land er behandlet for seg selv.)
  This link will guide you to separate page with information connected to other European countries. Good connection between Norway and the European countries have been a natural part for centures. There are a serparate page for links to the scandinavian countries

<!–