Slekt – USA

Jeg etterlyser min fars far som dro til USA og forsvant etter noe år i Dakota ?

My Great Grandfather lost in South / North Dakota, USA kommer

Jeg etterlyser andre slektninger

The Knutsen family in New Jersey, USA
Informasjon om Knutsen familien i USA

Døde familiemedlemmer

Familymembers dead in USA

USA ( Alaska, Nord-Dakota, Sør-Dakota New Jersey).
Reklamer